Certifikace nákladu

Certifikace obchodního nákladu - potvrzení shody kvality zboží s požadavky stanovenými v zemi dovozu.

Pro naše klienty v Rusku jsou pro celní odbavení určitých druhů nákladu vyžadovány následující certifikáty:

 • Certifikát shody GOST.
 • Osvědčení o shodě s požadavky národních technických předpisů.
 • Osvědčení o shodě s technickými předpisy Celní unie.
 • Certifikát požární bezpečnosti a další.

Ve společnosti ACE pracují specializovaní certifikovaní specialisté, kteří kompetentně provedou veškeré práce pro potvrzení kvality výrobků dovážených zákazníky společnosti na území Ruské federace.

Mezi certifikační služby patří:

 • Provádění testů a kontrol určených k potvrzení kvality výrobků.
 • Získání potřebných certifikátů pro produkty.
 • Registrace certifikátů.
 • Konzultace ke všem otázkám mezinárodní certifikace výrobků.

Pro kvalitativní plnění těchto úkolů spolupracují specialisté společnosti ACE s předními mezinárodními zkušebními laboratořemi a certifikačními orgány pro produkty a systémy jakosti.

Při celním deklarování produktů v Ruské federaci je nutné získat certifikáty. Naši odborníci nabízejí certifikaci následujících kategorií nákladu:

 • Stroje a výrobní zařízení, náhradní díly k nim.
 • Průmyslové stroje, které jsou na plynné směsi.
 • Všechny druhy paliva.
 • Oleje a tuky.
 • Všechny typy kolových vozidel (auta, jízdní kola, motocykly atd.).
 • Vybavení garáží a garážových komplexů.
 • Nábytek a další dřevěné výrobky.
 • Hračky, potraviny, hygienické výrobky určené pro kojence a děti.
 • Domácí potřeby (včetně nádobí).
 • Výrobky oděvního průmyslu.
 • Osobní ochranné prostředky.
 • Elektronika.
 • Produkty chemického průmyslu: všechny druhy polymerů, hnojiv atd.
 • Laky a barvy.
 • Fotografie, videa a další magnetické materiály.
 • Domácí chemikálie, parfémy a kosmetika.
 • Jídlo.
 • Produkty pro kulturní a vzdělávací účely.

Pro každý typ výrobku je vypracován specializovaný certifikát technické shody. Některé produkty vyžadují více certifikací.

Náš tým je vždy připraven pomoci při řešení všech problémů, kterým zákazníci čelí při certifikaci jejich produktů.